Информация по резерву мощности на центрах питания ниже 35 кВ